• З 07.07.2017 усі програмні продукти 1С:Підприємство та BAS поставляються у вигляді електронних поставок.
  • П.26 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України:
    Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції.